ERİK

Vitamin Özelliği A, B1, B2, B3, B6, C, E
Yıl içinde bulunduğu mevsim / ay 4 ay
Saklama koşulları +3 +5 °C

Güneydoğu Anadolu’nun kurak ve çok sıcak bir kısım yerleri hariç, Türkiye'nin her tarafından yetişir.

 
Mart-nisan ayları arasında beyaz renkli çiçekler açan, çalımsı veya yüksek ağaçlar. Anavatanı Anadolu olan erikler, dünyânın değişik iklim bölgelerine göçler ve harpler sebebiyle adapte olmuşlardır. Bütün dünyâdaki erik çeşitlerinin sayısı, iki binden fazladır. Memleketimizde yetiştirilen çeşitlerin sayısı da iki yüzün üstündedir.