KEKİK

Vitamin Özelliği B - C - E
Yıl içinde bulunduğu mevsim / ay 4 ay
Saklama koşulları +3 +5 °C

Anavatanı Anadolu olan üzüm çeşitleri 1200'ün üzerindedir. Bunların 50-60 kadarının ekonomik üretimi yapılmaktadır.

Türkiye’de üzüm yetiştiriciliği önemli rol oynamaktadır. Bilhassa Trakya, Marmara ve Ege bölgeleri üzüm yetiştiriciliği bakımından oldukça önemlidir. Güneydoğu Anadolu (G. Antep) bölgesinde de üzüm yetiştiriciliği çok ileridir. Doğu Anadolu bölgesinde (Elazığ, Erzincan, Iğdır) iyi cins üzümler yetiştirilmektedir.

Türkiye’de üretilen üzüm miktarı yılda ortalama dört milyon ton civarındadır. İhracatta da diğer ülkelerin başında yer almaktayız. Dış satışımızın başında da çekirdeksiz üzüm gelmektedir. Üzüm satımında sırayla Türkiye’nin ardından Yunanistan, Avustralya, İran ve ABD gelir.